BİLGİ ÇAĞINDA ENTELEKTÜEL SERMAYE ANLAYIŞININ MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Baki YILMAZ, İ.Erem ŞAHİN, Ender GÜLER

Öz


Günümüzde entelektüel sermaye, işletmenin sahip olduğu maddi olmayan duran varların tamamını kapsayan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilgi çağında, entelektüel sermaye, işletmeye ait değerlerin ö-nemli bölümünü oluşturmakta ve işletmenin performansının önemli bir göstergesi olmaktadır. Muhasebe bilgi sistemi entelektüel sermayenin ölçümünde olmazsa olmaz katkıları sağlamaktadır. Çalışmamızda entelektüel sermayenin ölçülmesinde muhasebe bilgi sisteminin sağlayacağı katkılar ortaya konulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


BİLGİ ÇAĞINDA; ENTELEKTÜEL ;SERMAYE ANLAYIŞININ MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ AÇISINDAN ;DEĞERLENDİRİLMESİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.