TÜRKİYE'DE İLKÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİNLİK YAPISI (GİRDİ TIKANIKLIĞI VE AYLAK GİRDİ ANALİZİ)

M. Ensar Yeşilyurt

Öz


Bu çalışmada Türkiye'de ilköğretim okullarının illere göre etkinlik yapısı analizi edilmiştir. Kullanılan yöntem Veri Zarflama Analizi'dir. Çıktı olarak her bir ilden, sınavla öğrenci alan liseleri kazananlar alınmıştır. Girdiler ise öğretmen ve derslik sayısı olarak belirlenmiştir. İllere göre ortalama etkinlik düzeyi 0.853 olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada girdi tıkanıklığı ve aylak girdiler de belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


VZA; Eğitim; Etkinlik; Girdi tıkanıklığı; Aylak girdi

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.