İL EĞİTİM HİZMETLERİ MERKEZİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tugay ARAT

Öz


Bu çalışma İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü' nün yapısını, işleyişini ve hizmetlerini incelemektedir. Bu inceleme sırasında ölçme araçlarından yararlanılmıştır. İl Eğitim Hizmetleri Merkezi personeline ve okul idarecilerine yönelik anketlerle mevcut durum tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu, ülke çapında tesadüfen seçilmiş on il ve Konya ilinde tesadüfen seçilmiş yirmialtı okul arasında yapılmıştır.

Ölçme araçları ile elde edilen bulgular şöyle sıralanabilir: İl Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü' nün hizmetleri, merkez personeli ve okul idarecileri tarafından çok önemli görülmüş, ancak bu hizmetlerin yerine getirilme düzeyleri düşük çıkmıştır. Bu durum merkezlerin yeniden yapılandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.


Anahtar Kelimeler


Medya merkezi; Eğitim hizmetleri merkezi; Merkez standartlan

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.