BİLGİSAYAR DESTEKLİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİ

Fatih DELEN

Öz


Son yıllarda hızla gelişen ve yaygınlaşan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), İnternet ve web-tabanlı uzaktan eğitim gibi teknik ve yöntemlerin kullanımıyla zaman ve mekâna ilişkin kısıtlamaların bir kısmının aşılmasını sağlayarak bilgiye ve eğitime erişimi artırmıştır.

Bu çalışma, Coğrafya derslerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımı ile coğrafya konularının eğitim ve öğretimi üzerinde durmaktadır. Okullarımızda bilgisayar sayısının artmasına karşın, bilgisayar okur-yazarı eğitimcilerin sayıca az olması, nitelikli coğrafya ders yazılımlarının yetersiz kalması, coğrafya dersleri müfredatına uygun olarak öğretim tasarımlarının geliştirilip, uygulanamaması, bilgisayar destekli coğrafya öğretiminin önündeki en büyük engellerdir.

Coğrafyada görsel ve soyut unsurlara dayalı konular oldukça fazla yer tutmaktadır. Bu konuların kuru bir anlatımla yada tahtaya şekillerinin çizilerek öğretilmesi oldukça zordur. Bilgisayar yardımıyla oluşturulacak simülasyonlar, anlatımı hem daha zevkli kılacak, hem de konuların anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.


Anahtar Kelimeler


Bilgisayar Destekli Eğitim; Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimi; Web Tabanlı Eğitim; Uzaktan Eğitim

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.