BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI OLARAK İÇSEL PAZARLAMA

Doç. Dr. M. Emin İNAL, Arş. Gör. Murat TOKSARI

Öz


Günümüzde işletmeler, yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmelerin faaliyetlerini rekabet avantajı yaratacak biçimde sürdürebilmelerin de, işletme çalışanlarının çabalan, en önemli unsurlardan birisidir. Bu anlayış doğrultusunda, işletmeler dış müşterilerinin yanı sıra kendi çalışanlarını da müşteri -iç müşteri- olarak kabul etmeye başlamışlardır. Dış müşterilerin istek ve gereksinimlerinin karşılanabilmesinin yolu, iç müşterilerin istek ve gereksinimlerinin tatmininden geçmektedir. İçsel pazarlama anlayışı olarak adlandırılan bu felsefe, çalışanların tatmini ve işletme ile bütünleşmesinin sağlanması anlayışına dayanmaktadır.

Bu makale, içsel pazarlamayı; tanımı, kapsamı, yapısı, modeli ve amacı başta olmak üzere teorik olarak ele almaktadır.


Anahtar Kelimeler


İçsel pazarlama; müşteri tatmini; iç müşteri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.