KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK GİRİŞİMLERİ

Nilhun DOĞAN

Öz


Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk, akademik çevrelerin, iş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin üzerinde önemle durdukları bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda, önemi giderek artan kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri sayesinde işletmelerin, sosyal standartlan kendi işletmelerine adapte ederek, hem kendi esas faaliyetlerini hem de itibarlarını geliştirmeleri mümkün olabilmektedir.

Bu çalışmayla, uluslararası organizasyonların, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör girişimlerinin başlattığı ve sürdürdüğü kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri inceleme konusu yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Kurumsal Sosyal Sorumluluk; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimleri.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.