KÜRESEL MALİ KRİZ VE TÜRKİYE

Lale Alkınoğlu KARAMIZRAK

Öz


Dünya ekonomisi küreselleşme sürecinde mal ve finans piyasalarında serbestleşme yaşamış, böylelikle ülkelerin piyasaları arasındaki sınırlamalar azalmıştır. İletişimdeki hızlı gelişmeler finans sektöründe paralel etkilere yol açmıştır. Finansal liberalizasyon politikaları 1980’li yıllardan sonra yoğunluk kazanmış; bu gelişmeler ülke ekonomilerini birbirinden etkilenen kırılgan bir yapıya sokmuştur. ABD’de konut sektöründe başlayan ve Avrupa ülkelerine de sıçrayan küresel mali krizden Türkiye ekonomisinin de etkilenmesi olasıdır. Ancak, 2001 yılında yaşanan finansal kriz sonrasında bankacılık kesimindeki yeniden yapılanmanın Türk ekonomisindeki kırılganlığı önemli ölçüde azaltması nedeniyle, ulusal ekonominin bu krizden daha az hasarla çıkacağı beklenebilir.


Anahtar Kelimeler


Mali Kriz; Liberalleşme; Küreselleşme; Kırılganlık

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.