KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ

Gamze İLKER

Öz


Bu çalışma küreselleşme sürecinin şekillendirdiği rekabet ortamında ortak hareket etmek, ortak paylaşım ve ortak gelişim yaklaşımlarıyla kurulan stratejik işbirliklerine genel bir bakış açısı oluşturmak için hazırlanmıştır.

Çalışmanın birinci kısmında küreselleşme süreci; tanımı, kapsamı, kısa tarihi ve temel dinamikleri çerçevesinde incelenecektir. ikinci kısımda ise teknolojik işbirliği kavramı ve türlerinden bahsedilerek teknolojik işbirliği türlerinden stratejik işbirlikleri; kavram, türleri, nedenleri, başarısızlık nedenleri ve stratejik işbirliği örnekleri bazında incelenecektir.


Anahtar Kelimeler


Küreselleşme; Teknolojik işbirlikleri; Stratejik işbirlikleri.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.