ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Rıfat İRAZ, Özlem AKGÜN

Öz


Son yıllarda rekabet şartlarının değişmesi ve gelişmesi ile örgütsel bağlılık ve çalışan performansı kavramları daha çok tartışılır hale gelmeye başlanmıştır. Örgütsel bağlılık, bireyin çalışmış olduğu kurumla kendini özdeşleştirmesi, kurum için türlü fedakârlıklarda bulunması, kurumun tüm amaçlarını benimsemesi ve uzun süre aynı kurumda çalışmak istemesidir. İş hayatında uygulanabilirliliği her geçen gün daha da zorlaşan bir kavram olarak karşımıza çıkan örgütsel bağlılık, işletmeler için son derece kritik ve üzerinde tartışılması gereken bir konudur. Yapılan bu çalışmanın amacı, Konya ilinde bulunan banka çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının performansları üzerindeki etkilerini ölçmek ve bu yolla yöneticilere bir ışık tutabilmektir.

Anahtar Kelimeler


Örgütsel Bağlılık; Çalışan Performansı; Banka Çalışanları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.