ÖRGÜTSEL ETİĞİN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Yusuf Yalçın İLERİ, Yasemin SOYLU

Öz


Bu çalışmanın hedefi, örgütsel etiğin çalışanların örgütte ki memnuniyetlerinin ne yönde etkilendiğinin belirlenmesidir. Bu amaçla Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Selçuklu Tıp Fakültesi mensupları üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Ulaşılan sonuçlar, örgütsel etiğin çalışanların örgütteki memnuniyetlerini nasıl etkilediği konusunda bilgiler içermektedir.

Anahtar Kelimeler


Örgütsel etik; örgütsel bağlılık; çalışan memnuniyeti.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.