TÜRKİYE´DE KADIN İŞGÜCÜNÜN BÜYÜMEYE ETKİSİ

Hicran Kasa, Doc. Dr. Volkan Alptekin

Öz


ÖZET

Kadınlar ve erkekler arasındaki derin sosyal ve ekonomik farklılıkların,  eşitsizliklerin insani gelişmeye ve tabiki gayrisafi yurtiçi hasıla ile temsil edilen büyümeye negatif etkisini göz ardı etmek mümkün değildir. Toplumsal refahı etkileyen cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesine dair uğraşlar var olan istihdam sorunundan etkilenen kadın işgücünün, çalışma hayatına dahil edilmesi, toplumsal kalkınmada önemli bir etkendir. Bu nedenle günümüzde kadın işgücünün yapısı ve kadın istihdamının önemi artmış bulunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra 2000 – 2013 yılları arasında Türkiye’de kadınların eğitim durumlarına göre işgücüne katılımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri araştırılmış ve VAR modeli kullanılmıştır. Ayrıca İstatistikî veriler çerçevesinde kadın istihdamı bütün yönleriyle irdelenerek, Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörler değerlendirilmeye alınmıştır. 


Anahtar Kelimeler


Kadın İşgücüne Katılım Oranı, Eğitim, Cinsiyet Eşitsizliği, Ekonomik Büyüme, VAR modeli, Türkiye

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.