The Influence of Real-Time Marketıng on Social Media Users: A Study on Users of 'Ekşi Sözlük'

M.Erhan Summak, İsmail Arı

Öz


Araştırmanın amacı; gerçek zamanlı pazarlamanın sosyal medya kullanıcıları tarafından bilinirliğini ve kullanıcılar üzerindeki etkisini açıklamaktır. Ayrıca, gerçek zamanlı pazarlamanın sosyal medya kullanıcılarının alış-veriş alışkanlıkları ve marka sadakatine yönelik meydana getirdiği değişimi incelemektir.

Araştırmanın kapsamı; araştırma,  Türkiye’de en popüler sözlükler arasında yer alan “Ekşi Sözlük” kullanan 200 kullanıcıyı kapsamaktadır.

Araştırmanın yöntemi; araştırmada anket yöntemi kullanılmış olup anketler “Google Forms” aracılığıyla oluşturulmuştur. Elde edilen verileri Spss for Windows 17.0 istatistik paket programına kodlanarak yüklenmiştir. Daha sonra yine bu program aracılığıyla tasnif ve analiz edilmiştir.

Araştırmanın önemi; gerçek zamanlı pazarlama, markaların gündeme dair gelişmeleri, bilgileri öğrenmesi ve bu bilgiler doğrultusunda içerik üretmesidir. Kullanıcılar, sosyal ağlar aracılığıyla markaları takip etmekte ve onların ürettiği içerikleri görüntülemektedir. Markalar ise sosyal ağlarda kullanıcılar tarafından gündeme taşınan konular sayesinde üretecekleri içerikleri şekillendirmekte ve böylece gerçek zamanlı pazarlama uygulamaları yapmaktadırlar. Bu açıdan yapılan araştırma; sosyal medya kullanıcılarının gerçek zamanlı pazarlama içeriklerine yönelik olan düşünce ve tutumlarını belirlemek açısından önemlidir.

Değişen müşteri profili ve sosyal medyanın gelişimi birbirine bağlı süreçler olarak gerçekleşmiş ve böylelikle yeni pazarlama teknikleri doğmuştur. Çok sayıda marka artık birer yayıncı olarak hareket etmekte ve sosyal ağlar aracılığıyla özel içerikler paylaşmaktadır. İçerik pazarlamasının başarıya ulaşması için üretilen içeriğin hedef kitleye yönelik, duygulara hitap eden, paylaşılabilir, özgün ve kullanılabilir olması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


Sosyal Medya; Gerçek zamanlı Pazarlama; Ekşi Sözlük;

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kural, S. (2014), “Global ve Türk Markalardan Gerçek Zamanlı Pazarlama Örnekleri” ,

http://sosyalmedya.co/gercek-zamanli-pazarlama-ornekleri/ , E.T.14.05.2015.

Taş, G. (2014), “Gerçek Zamanlı Pazarlama Nedir ve Nasıl Yapılır”, http://www.dijitalajanslar.com/gercek-zamanli-pazarlama-nedir-ve-nasil-yapilir/, E.T.18.06.2015.

Güler, E. B. (2015), “Gerçek Zamanlı Pazarlama İle Tüketiciyi Yakalamak”, http://markaokulu.bilgi.edu.tr/gercek-zamanli-pazarlama-ile-tuketiciyi-yakalamak/, E.T.09.08.2015.

Karaman, A. (2014), “Gerçek Zamanlı Pazarlama”, http://www.ayhankaraman.com/gercek-zamanli-pazarlama/, E.T.16.06.2015.

Şanlıdilek, M. (2015), “İçerik Pazarlaması Nedir?”, http://markaokulu.bilgi.edu.tr/icerik-pazarlamasi-nedir-murat-sanlidilek/, E.T.20.08.2015.

Güldaş, E. (2014), “Sosyal Medya ve Gerçek Zamanlı Pazarlama”,

http://www.emreguldas.com/2014/02/12/sosyal-medya-ve-gercek-zamanlilik/#more-7508, E.T.14.06,2015.

Apaydın, B. (2015), “İçerik Üretirken Hedeflenmesi Gerekenler:Fayda, Eğlence ya da İlham”, http://batuhanapaydin.com/icerik-uretirken-hedeflenmesi-gerekenler/, E.T.07.06.2015.

Jalali, A.A. (2009), Halkla İlişkiler 2.0, Kargozare Ravabet Omumi Yayınevi, Tahran.

Evans, D. (2008), Social Media Marketing An Hour a Day, Wiley Publishing, Indiana.

Kietzman, J.H., Kristopher, H.Mccarty,I.P., Silvstr, B. (2011), “Social media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media”, Business Horizons, 54, s..241-251.

Kalafatoğlu, Y. (2010), “Sosyal Medya ve E-Pazarlama İlişkisi”, http://sosyomedya.org//sosyal-medya-ve-e-pazarlama-ile-iliskisi/, E.T.13.08.2015.

Blackshaw, P. ve Nazzaro, M. (2004). “Consumer-Generated Media (CGM) 101: Word-of-Mouth in the Age of the Web-Fortified Consumer”, http://www.nielsenonline.com/downloads/us/buzz/nbzm_wp_CGM101.pdf, E.T.04.08.2015.

Solis, B. ve Breakenridge, D. (2009), Putting the Public Back in Public relations, New Jersy, FT Press.

Hatipoğlu H. Burak,(2009), “Sosyal Medya ve Ticaret Hayatına Etkileri”,

http://www.cio-club.net/Makaleler/PDF/E-Ticaret, E.T.14.07.2015

Eryılmaz, B., Zengin, B.(2014), “Sosyal Medyada Konaklama İşletmelerine Yönelik Tüketici Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt:2 Sayı:1, s:147-167.

Bóveda-Lambie, A. M. ve Hair, N, (2012). “Advertising Versus İnvertising: The İnfluence Of Social Media B2c Efforts On Consumer Attitudes And Brand Relationships”, Angeline Close (der.), Online Consumer Behavior: Theory And Research İn Social Media, Advertising, And E-Tail, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, s. 209-236.

Mangold, W. G. ve Faulds D. J., (2009). “Social media: The new hybrid element of The Promotion mix”, Business Horizons, 52, s. 357-365.

Kara, Tolga, (2012). “Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama ve Türkiye Bilgi

& İletişim Hizmetleri Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma”, Global Media Journal Turkish Edition, 2, (4), s.102-117.

Brown, G. (2008), Social Media 100 Success Secrets: Social Media, Web 2. 0

User-Generated Content and Virtual Communities - 100 Most Asked Mass Collaboration Questions, Lulu.

Kirtiş, A. Kazım, Karahan, Filiz, (2011), “To Be or Not To Be in Social Media Arena as the Most Cost-Efficient Marketing Strategy after the Global Recession”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, s:.260-268.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.