GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDE MUHTEMEL ETKİLERİ

Y. Ayşegül ATABEY

Öz


20.Yüzyılm sonlarında dünya her alanda liberalleşme eğilimlerinin güçlendiği, hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı, bir küreselleşme sürecine girmiştir.Bu yeni dünya düzeni Türkiye açısından da önemli bazı fırsatları ortaya çıkarmıştır. Yeni bir binyıla girerken Türkiyede her alanda bu fırsatları değerlendirme çabası içerisindedir. Küreselleşme sürecinin hız kazandığı bu dönemde, Türkiyenin başarısı dünya elo-nomisi ile entegre olmasına bağlıdır. Bu bağlamda Avrupa Birliğine tam üyelik, Türkiye açısından önemli bir fırsat olarak kabul edilmektedir.


Anahtar Kelimeler


GÜMRÜK BİRLİĞİNİN ;TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDE MUHTEMEL ETKİLERİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.