BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİM -ÖĞRETİM KI RI MLARINDAKİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Vicdan ALTINOK

Öz


Kurumların yaşamsal sorunlarından biri olan iletişim konusu giderek daha çok önem kazanmaktadır. Günümüz toplumlarında gündelik yaşamın hızlı temposu içinde iletişimin daha hızlı gerçekleşebilmesi için teknolojik gelişmelerde hızla devam edip gitmektedir. Değişim hızının artışı toplumsal, örgütse! ve bireysel tepki sürelerinin kısalmasına yol açmaktadır. Bu da eğitim sistemlerinin örgütlenme anlayışları üzerinde önemli bask.lar çı taya çıkartmaktadır. Dahası,eğitim sistemleri aracılığıyla üretilmekte olan bireysel nitelikler arasına, birde çabuk karar verebilme yeteneği eklenmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da programların içeriklerinin yoğunlaşması, değişen ve gelişen bilginin, yakından takip edilebilmesini sağlamak için yaygınlaşan bilgisayar teknolojisinden en iyi şekilde . yararlanabilmek gerekmektedir. Bu açıdan araştırmanın amacı eğitim -öğretim programlarında iletişimi etkileyen unsurları belirlemek ve etken bir iletişim modelinin oluşmasına katkıda bulunabilmektir.


Anahtar Kelimeler


BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİM -ÖĞRETİM KI RI MLARINDAKİ ÇALIŞMALAR; ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.