Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2008): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 1854-1997 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELEŞME SÜRECİNDEKİ GENEL EĞİLİMLER Öz   PDF
Murat SEZGİN
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2008): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 1980 SONRASI UYGULANAN GELİR DAĞILIMI POLİTİKALARI İLE GELİR DAĞILIMININ DEĞİŞİMİ YE TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN ETKİLERİ Öz   PDF
Fatih Mehmet ÖCAL
 
Cilt 7, Sayı 1-2 (2004): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 1980-2003 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE KONSOLİDE BÜTÇE AÇIKLARI Öz   PDF
Cansel SEYMEN OSKAY
 
Cilt 7, Sayı 1-2 (2004): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 1980’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İHRACATIN GELİŞİMİ Öz   PDF
Cansel SEYMEN OSKAY
 
Cilt 4, Sayı 1 (2001): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 1994 NİSAN, 2000 KASEM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Murat ÇETİNKAYA, Serdar ALTINOK
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 2000-2001 FİNANSAL KRİZLERİN KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN İSTİHDAMINA OLAN ETKİLERİ Öz   PDF
Fatih Mehmet ÖCAL
 
Cilt 7, Sayı 1-2 (2004): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN CİNSİYET VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALMA DURUMLARINA GÖRE Öz
Nurhan ÜNÜSAN
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Muhasebe ve Bağımsız Denetime Getirdiği Yenilikler Öz   PDF
İsa KILIÇ, SERVET ÖNAL
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (2006): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 6-12 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÖNLÜKLERİNİN ERGONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: Konya İlköğretim Okullarında Yapılan Bir Araştırma Öz   PDF
Şerife Gülcü YILDIZ
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Adem-i Merkeziyetçi Kentleşme Politikaları ve Bölgesel Kalkınma: Türkiye Deneyimi Öz   PDF
Ömer Faruk Tekin
 
Cilt 17, Sayı 2 (2014): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi AFGANİSTAN’DA PREHİSTORYA ÇALIŞMALARI Öz
Orhan Yazıcı, Recep Özman
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Akaryakıt Firmalarının Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Web Siteleri Üzerinden İncelenmesi Öz   PDF
Nilüfer Canöz
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Akdeniz Çanağındaki Kruvaziyer Turizm Rakiplerinden Türkiye Ve Yunanistan’ın Liman Vergilendirmelerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Semih Büyükipekçi, Birgül Gök
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Alkol ve Madde Bağımlılığında Risk Faktörleri Öz   PDF
Yunus Emre Öztürk, Mehmet Kırlıoğlu, Ramazan Kıraç
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Anne Çocuk İletişim Becerileri Eğitiminin Çocukların Duyguları Tanıma Becerilerine Etkisi Öz   PDF
Gülay TEMİZ, Aysel ÇAĞDAŞ
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi ANONİM ORTAKLIKLARDA BİRLEŞME SÜRECİ VE MUHASEBELEŞTİRME YÖNTEMLERİNDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER Öz   PDF
Aziz KAĞITÇI
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (2006): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi ANTALYA BÖLGESİNDEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNETTEKİ FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Selçuk Burak Haşıloğlu, Abdullah Karaman
 
Cilt 19 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 41.Yıl Özel Sayısı Antalya Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Hakan Öniz, Murat KARADEMIR
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (2005): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK KOBİ'LERİNİN TEMEL SORUNLARI: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Aykut BEDÜK, Okan METE, Sefa USTA
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Avrupa Kömür ve Çelik Teşkilatı'ndan Reform Antlaşmasına Entegrasyonun Yönü Öz   PDF
Mehmet Büyükçiçek
 
Cilt 4, Sayı 1 (2001): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi AVRUPA PARA BİRLİĞİNDE EURO’NUNTÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Murat ÇETİNKAYA, Serdar ALUNOK
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi ÇALIŞANLARDA KARİYER TATMİNİ YE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ Öz   PDF
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin İLERİ, Yrd.Doç.Dr. Abdullah KARAMAN, Gülsüm ENGİZ
 
Sayı 3 (1999): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi ÇALIŞANLARIN HAKKI OLARAK YAŞANABİLİR BİR EMEKLİLİK DÖNEMİ Öz   PDF
Ali ACAR
 
Sayı 3 (1999): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE OTEL İŞLETMELERİNDE MEYDANA GELEN ÇATIŞMALARIN İNCELENMESİ AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Hüseyin İleri, Mete SEZGİN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE KULLANILAN STRATEJİLERİN ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNE ETKİSİ: SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Kemalettin Eryeşil, Mehtap Öztürk
 
Toplam 360 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>