TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin İleri

Öz


1983 yılından itibaren KİT'lerin özelleştirilmesi ve yabancı'sermayenin teşviki konuları ekonomi ve siyasi gündeminin önemli konuları arasına girmiştir. Bu konularla ilgili olarak siyasiler, iş dünyası ve bilim adamları tarafından çok çeşitli görüşler oraya atılmıştır. Özelleştirme ile ilgili olarak, kamuoyunda tam bir mutabakat sağlanamamakla birlikte, uygulamalar halen devam etmektedir.

Gelişen ekonomik koşulların bir uzantısı olarak; sağlıklı bir’şekilde ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek ve desteklemek amacı ile yeni yasal, finansal ve kurumsal düzenlemelere gidilmiş ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri’nin özelleştirilmesi çalışmaları da bu düşünce içerisinde yerini almıştır.

Devletin ekonomideki faaliyetlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik KİT'lerin mülkiyetinin özel kesime devri anlamandaki özelleştirme, Batı ülkelerinde çok iyi bilinmesine ve uygulanmasına karşılık, ülkemizde bütün yönleriyle tanınmamakta ve uygulanamamaktadır.

Günümüzde tartışmalar daha çok KİT'lerin özelleştirilmesi konusunda yoğunlaşmıştır. Ülkemizde bir kısım çevreler özelleşirme ile bütçe açıklarının ortadan kalkacağını, verimlilik artışı sağlanacağını, ekonomik göstergelerde düzelme olacağını savunurken, diğer bir kesim de, bu uygulamaların rriiras-yedilik olduğunu ifade etmektedirler. Özelleştirme karşıtlarının özelleştirme uygulamaları ile ilgili olarak itirazları, özelleştirilecek KİT'lerin öncelik sırası, fiyat tesbiti, satış biçimi ve işsizlik üzerine olumsuz etki yapacağı konularında yoğunlaşmaktadır. Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları, bu itirazları artırmakta ve bu sebepten dolayı özelleştirme çalışmaları hızlı bir şekilde yürü-tülememektedir.


Anahtar Kelimeler


TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.