Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Anne Çocuk İletişim Becerileri Eğitiminin Çocukların Duyguları Tanıma Becerilerine Etkisi Öz  PDF
Gülay TEMİZ, Aysel ÇAĞDAŞ
 
Cilt 19 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 41.Yıl Özel Sayısı Küçük ve Orta Boy İşletmelerin İletişim Yönetimi Faaliyetleri Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma Öz  PDF
M.Erhan Summak
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Kurumsal Vatandaşlığın Kurum İmajı Üzerindeki Etkisi Öz  PDF
Yasin BULDUKLU
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE SÖZSÜZ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ Öz  PDF
Fatih Mehmet Berk
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi HALKLA İLİŞKİLER ve PROPAGANDA İLİŞKİSİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME Öz  PDF
Özlem GÜLLÜOĞLU
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KURUM İÇİ İLETİŞİM DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI (KONYA MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROLARI ÖRNEĞİ) Öz  PDF
E. Fazıl ÇÖLLÜ, M.Erhan SUMMAK
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2008): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi TURİZM SEKTÖRÜNDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Öz  PDF
Şafak ÜNÜVAR
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2008): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KİŞİSEL SATIŞTA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİNİN ÖNEMİ İLE İLGİLİ PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Öz
Mete SEZGİN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2003): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi SİYASAL NİTELİKLİ KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE 24 ARALIK 1995 GENEL SEÇİMLER ÖRNEĞİ Öz  PDF
Murat SEZGİN
 
Cilt 14, Sayı 1-2 (2011): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi UZAKTAN EĞİTİM VE UYGULAMALARI Öz  PDF
Tugay ARAT, Ömer BAKAN
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (2010): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi TÜRK VE ALMAN TOPLUMLARININ İLETİŞİM TARZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öz  PDF
M. Erhan SUMMAK, Mustafa YACAN
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (2010): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: KONYA’DA BULUNAN MALİ MÜŞAVİR ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz  PDF
E. Fazıl ÇÖLLÜ, M. Erhan SUMMAK
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (2010): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN HABERLEŞME ARAÇLARINDAKİ GELİŞİMİ VE BU ARAÇLARA MADDİ GELİR SAĞLAYAN REKLAMLARDA KULLANIMI Öz  PDF
Sedat ŞİMŞEK
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Akaryakıt Firmalarının Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Web Siteleri Üzerinden İncelenmesi Öz  PDF
Nilüfer Canöz
 
Toplam 14 ögeden 1 - 14 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar