Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Halkla İlişkiler Etiği ve Medya Öz  PDF
Özgür Selvi, Servet Altan
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2008): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi TÜRKİYE’DEKİ BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI Öz  PDF
Murat SEZGİN
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN BELEDİYELERİN KAMU BEKLENTİLERİNİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ Öz  PDF
M. Nejat ÖZÜPEK
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (2006): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi İTİBAR YÖNETİMİNİN BİR UNSURU: İNSAN KAYNAĞI Öz  PDF
Zülfiye ACAR
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (2006): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi PAZARLAMA ARACI OLARAK KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ Öz  PDF
Şafak ÜNÜVAR
 
Cilt 7, Sayı 1-2 (2004): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi ŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE HALKLA İLİŞKİLER Öz  PDF
Mete SEZGİN
 
Sayı 4 (2000): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL FONKSİYONLAR Öz  PDF
M. Erhan SUMMAK, Mehmet FİDAN
 
Cilt 19 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 41.Yıl Özel Sayısı Küçük ve Orta Boy İşletmelerin İletişim Yönetimi Faaliyetleri Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma Öz  PDF
M.Erhan Summak
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Kurumsal Algı Yönetiminde Halkla İlişkiler Fonksiyonu Öz  PDF
M.Erhan Summak, E.Erdal Yörük
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi HALKLA İLİŞKİLER ve PROPAGANDA İLİŞKİSİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME Öz  PDF
Özlem GÜLLÜOĞLU
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Akaryakıt Firmalarının Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Web Siteleri Üzerinden İncelenmesi Öz  PDF
Nilüfer Canöz
 
Toplam 11 ögeden 1 - 11 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar