Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 41.Yıl Özel Sayısı Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı (TMS 20) Kapsamında Turizm Sektöründe Muhasebe İşlemleri Öz  PDF
Hacı Arif Tunçez, Alper Ateş
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Akdeniz Çanağındaki Kruvaziyer Turizm Rakiplerinden Türkiye Ve Yunanistan’ın Liman Vergilendirmelerinin Karşılaştırılması Öz  PDF
Semih Büyükipekçi, Birgül Gök
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi TÜRKİYE´DE KADIN İŞGÜCÜNÜN BÜYÜMEYE ETKİSİ Öz  PDF
Hicran Kasa, Doc. Dr. Volkan Alptekin
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2007): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi PETROL FİYATLARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Öz  PDF
Tuncay ÇELİK, Ahmet ÇETİN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2001): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE UYGULANAN İSTİKRAR POLİTİKALARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ANALİZİ VE BU SÜREÇ İÇERİSİNDE KARAR BİRİMLERİNİN ROLÜ Öz  PDF
Zeynep KARAÇOR, Ayşegül ATABEY
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Adem-i Merkeziyetçi Kentleşme Politikaları ve Bölgesel Kalkınma: Türkiye Deneyimi Öz  PDF
Ömer Faruk Tekin
 
Cilt 7, Sayı 1-2 (2004): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 1980’DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İHRACATIN GELİŞİMİ Öz  PDF
Cansel SEYMEN OSKAY
 
Sayı 4 (2000): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi PLANLI DÖNEMLERDE YABANCI SERMAYENİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Öz  PDF
Y. Ayşegül ATABEY
 
Sayı 4 (2000): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDE MUHTEMEL ETKİLERİ Öz  PDF
Y. Ayşegül ATABEY
 
Cilt 14, Sayı 1-2 (2011): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi İNTERNET BANKACILIĞI VE E-TİCARETİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz  PDF
Yusuf Yalçın İLERİ, Hüseyin İLERİ
 
Sayı 3 (1999): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi DÜNYA TURİZMDE YENİ ARAYIŞLAR VE TÜRKİYE TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER Öz  PDF
Süleyman KARAÇOR
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (2010): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi VEKTÖR OTOREGRESİF MODEL YARDIMIYLA TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz  PDF
Mustafa GERÇEKER
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (2010): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi FİNANSAL LİBERALİZASYON POLİTİKALARI ve GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (1989-2004) Öz  PDF
Şerife ÖZŞAHİN
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2008): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: 1951- 2006 Öz  PDF
Taha Bahadır SARAÇ, Ayşegül ATABEY
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2008): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi DEMOKRASİ İLE EKONOMİK BÜYÜME-KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİ VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz  PDF
Ahmet BEŞKAYA, Ömer MANAN
 
Cilt 19 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 41.Yıl Özel Sayısı Yerel Yönetimler İçin "Akıllı Şehir" Stratejileri: Konya Türkiye Örneği Öz  PDF
Fatih Mangır
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2007): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi İkiz Açık Hipotezi: Türkiye Öz  PDF
Doğan UYSAL, Nurgün TOPALLI
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Müzakereleri ve Müzakere Fasılları Öz  PDF
Yusuf SAYIN
 
Toplam 18 ögeden 1 - 18 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar