Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi The Influence of Real-Time Marketıng on Social Media Users: A Study on Users of 'Ekşi Sözlük' Öz  PDF
M.Erhan Summak, İsmail Arı
 
Cilt 17, Sayı 2 (2014): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Termal Otel Yöneticilerinin Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Düşünceleri: Kırşehir Üzerine Bir Uygulama Öz
Burcu Gülsevil Belber, Ayşegül Turan
 
Cilt 9, Sayı 1-2 (2006): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi ANTALYA BÖLGESİNDEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNETTEKİ FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz  PDF
Selçuk Burak Haşıloğlu, Abdullah Karaman
 
Sayı 3 (1999): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KRİZ DÖNEMİNDE İŞLETMELERDE İZLENECEK PAZARLAMA STRATEJLERİ Öz  PDF
Aytekin FIRAT
 
Sayı 3 (1999): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi YENİ BİR FİNANSMAN VE PAZARLAMA TEKNİĞİ: BARTER (FİNANSAL TAKAS) Öz  PDF
Abdullah TEKİN
 
Cilt 19 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 41.Yıl Özel Sayısı Bütünleşik Pazarlama İletişimi: Konya İli Örneği Öz  PDF
Betül Garda
 
Cilt 19 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 41.Yıl Özel Sayısı Küçük ve Orta Boy İşletmelerin İletişim Yönetimi Faaliyetleri Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma Öz  PDF
M.Erhan Summak
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi PAZARLAMANIN POSTMODERN YÖNELİMİ YE KÜRESELLEŞME EKSENİNDE İŞLETME YAPILARINDAKİ DÖNÜŞÜM Öz  PDF
Doç.Dr .Muammer ZERENLER, Öğr.Gör.Dr .Derya ÖZİLHAN, Öğr.Gör.İbrahim AKGÖBEK
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KONYA’ DA ÖZEL HASTANE YÖNETİCİLERİNİN MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMAYA BAKIŞ AÇILARI ve KARLILIĞA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz  PDF
Yrd.Doç.Dr. F. Atıl BİLGE, Öğr. Gör. M. Erhan SUMMAK, Öğr. Gör. Selçuk KARAYEL
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2008): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi BİR YÖNETİM YAKLAŞIMI OLARAK İÇSEL PAZARLAMA Öz  PDF
Doç. Dr. M. Emin İNAL, Arş. Gör. Murat TOKSARI
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2007): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi Şehir Pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar Öz  PDF
Dr. Cihat POLAT
 
Toplam 11 ögeden 1 - 11 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar