Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Türkiye’de Teknoparklara Yönelik Vergi İstisnaları Öz  PDF
Barış Tunçay, Pelin Mastar Özcan
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (2010): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KÜRESEL REKABET ORTAMINDA İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ VE AR-GE YÖNETİMLERİNİN REKABETE ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Öz  PDF
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin İLERİ, Afra HORASAN
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2008): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi TEŞHİS VE TEDAVİ TEKNOLOJİLERİNİN HASTANE ÇIKTILARINI ARTTIRMADA ÖNEMİ Öz  PDF
Yrd.Doç.Dr. Musa ÖZATA, Yrd.Doç.Dr.Şebnem ASLAN, Dr. Mustafa METE
 
Cilt 4, Sayı 2 (2001): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL SİSTEM VE ÜLUSAL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BÜTÜNLEŞİK BİR DEĞERLENDİRME Öz
Adem ÖĞÜT, Haşan K. GÜLEŞ
 
Sayı 4 (2000): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KÜRESEL REKABET ORTAMINDA İŞLETMELERDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ İŞLETME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz  PDF
Mahmut TEKİN, Muammer ZERENLER
 
Sayı 3 (1999): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi TEKNOLOJİ TRANSFERİNDE EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ Öz  PDF
Şakir BERBER
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar