Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi PAZARLAMANIN POSTMODERN YÖNELİMİ YE KÜRESELLEŞME EKSENİNDE İŞLETME YAPILARINDAKİ DÖNÜŞÜM Öz  PDF
Doç.Dr .Muammer ZERENLER, Öğr.Gör.Dr .Derya ÖZİLHAN, Öğr.Gör.İbrahim AKGÖBEK
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (2009): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KÜRESEL MALİ KRİZ VE TÜRKİYE Öz  PDF
Lale Alkınoğlu KARAMIZRAK
 
Cilt 10, Sayı 1-2 (2007): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KÜRESELLEŞMEYE BAĞLI OLARAK TARIM SEKTÖRÜNDE YAŞANABİLECEK OLUMSUZ YÖNDEKİ GELİŞMELERİ MİNİMİZE ETMEDE, TOPRAK VE TARIM REFORMUNUN YERİ VE ÖNEMİ Öz  PDF
Yrd.Doç.Dr.Muhittin ÇELEBİ
 
Sayı 2 (1999): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KÜRESELLEŞME VE YÖNETİM ANLAYIŞLARINDAKİ DEĞİŞMELER Öz  PDF
Dr. Bahaettin BALÇIK
 
Cilt 19 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 41.Yıl Özel Sayısı Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Öngöremedikleri Kriz ve İflaslar Öz  PDF
İlknur Çevik TEKİN
 
Cilt 19 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 41.Yıl Özel Sayısı Yerel Yönetimler İçin "Akıllı Şehir" Stratejileri: Konya Türkiye Örneği Öz  PDF
Fatih Mangır
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (2010): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ Öz  PDF
Gamze İLKER
 
Cilt 13, Sayı 1-2 (2010): Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi KÜRESEL REKABET ORTAMINDA İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ VE AR-GE YÖNETİMLERİNİN REKABETE ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Öz  PDF
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin İLERİ, Afra HORASAN
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası
Arama İpuçları:
  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar