EŞ BÜTÜNLEŞME TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’DE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNİN ANALİZİ

Murat Nişancı

Öz


Bu çalışmada eşbütünleşme tekniği kullanılarak Türkiye’de şeker pancarı ü-retiminin analizi yapılmıştır. Şeker pancarı üretiminde kullanılan faktörlerden şeker pancarı fiyatının maıjinal verimi diğer faktörlere göre daha büyüktür. Uzun dönemde şeker pancarı fiyatı en büyük esneklik değerine sahip olduğu bulunmuştur. Şeker pancarı fiyatı şeker pancarı üretiminde diğer faktörlere göre daha etkilidir. Alternatif ürünlerden buğday ve ayçiçeğinin esneklik değeri birbirine çok yakındır. Pancar üretiminde yapılan mücadele masrafları üretimi pozitif olarak etkilemektedir. Bulunan esneklikler kısa döneme nazaran uzun dönemde daha esnektir.


Anahtar Kelimeler


EŞ BÜTÜNLEŞME TEKNİĞİ

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.