YAPAY BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLİ MODELLERDE ORTAK VARYANS ÇÖZÜMLEMESİ TÜKETİM FONKSİYONU ÖRNEĞİ

Zekeriya Mızırak

Öz


Yapay değişken olarak adlandırılan kalitatif değişkenler ekonometrik çalışmalarda ölçülemeyen faktörlerin etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılırlar. Sadece yapay değişkenlerin etkilediği ve etkilenen değişkenin nicel o-larak sınıflandığı modeller varyans çözümlemesi olarak adlandırılırken, nicel bağımsız değişkenlerle birlikte yapay değişkenlerin bağımsız değişken olarak sınıflandığı modeller kovaryans analizi modelleri olarak adlandırılırlar. Yapılan bu çalışmada gelir değişkeni ile birlikte değişik faktörleri temsil eden yapay değişkenlerin tüketim üzerindeki etkileri araştırılmıştır Anahtar kelimeler : Kukla Değişken, Gelir, Tüketim, Varyans ve Kovaryans Analizi


Anahtar Kelimeler


YAPAY BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN; ORTAK VARYANS

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.