SİYASAL NİTELİKLİ KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE 24 ARALIK 1995 GENEL SEÇİMLER ÖRNEĞİ

Murat SEZGİN

Öz


21 yüzyılda ticari hayattaki pazar araştırmalarının yanı sıra aynı süre içerisinde demokratik toplumlarda kamuoyu ye kamuoyu araştırmaları literatürde yer almaya başlamıştır. Özellikle ampirik metotların gelişmesi ve bunların sonuçlarının sosyal bilimler içerisinde kullanılması, kanaat ve tutum ölçüm, işlemlerinin gelişmesi kamuoyu araştırmalarının önemini bir kat daha artırmıştır.Demokrasi düsturu içinde halkın siyasal iktidara olan desteğini göstermede kamuoyu araştırmalarının yer alması, bu araştırmaları siyasal yaşamın önemli bir parçası kılmıştır. Yaşadığımız çağda kitle iletişim araçları gündemi tespit etmede, bireylerin algılamalarını şekillendirmede ve yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır.Kamuoyu araştırmalarının kitle iletişim araçları tarafından kullanılmaları ve halka sunulmalan artık stratejik bir seçim çalışması olarak nitelendirilmektedir Günümüzde kamuoyu araştırmaları, siyasal ve ekonomik alanda yerini alarak modernleşmeyle beraber toplumun kendisine tutulan bir ayna görevini üstlenmektedir.Bu bağlamda çalışmada 24 Aralık 1995 yılı genel seçimleri öncesi 4 aralık 1995 ve 4 ocak 1996 tarihleri. arasında basında çıkan kamuoyu araştırmaları ele alınmıştır.Çıkan sonuçlar resmi sonuçlarla kıyaslanmaya çalışılmıştır.

 


Anahtar Kelimeler


Kamuoyu araştırmaları, Siyasal iletişim, İletişim„Basın

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.