AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK KOBİ'LERİNİN TEMEL SORUNLARI: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Aykut BEDÜK, Okan METE, Sefa USTA

Öz


Bu çalışmada, öncelikle Avrupa Birliği ve Türkiye'de yer alan KOBİ tanımlarına yer verilecek ve ardından AB ve Türkiye'de KOBİ'lere verilen önemin nedenlerine değinilecektir. KOBİ'lerin büyük işletmeler karşısında sahip oldukları avantaj ve dezavantajlar sıralanarak, AB sürecindeki Türk KOBİ'lerinin AvrupalI KOBİ'ler karşısında karşılaştıkları yada karşılaşabilecekleri temel sorunlar incelenerek, Karaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan gıda sektöründeki KOBİlere yönelik yapmış olduğumuz uygulama çalışması analiz edilecektir. Elde ettiğimiz bulgular ışığında Türk KOBİ'lerinin AB sürecindeki temel sorunlarına çözüm önerileri getirilecektir.

Anahtar Kelimeler


KOBİ; Avrupa Birliği; KOBİ'lerin Temel Sorunları.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.