TİCARİ BANKALARIN TÜKETİCİ KREDİ PAZARLAMASI

Öğr.Gör. Nurdan ULUKAPI

Öz


 

 

GİRİŞ

Son yıllarda bankaların kredi portföylerinde ticari ve sınai kredilerin oranının giderek azaldığı ve bunların yerini tüketici kredilerinin aldığı görülmektedir. Toplumlardaki sosyo-ekonomik gelişmeler ve teknolojik yenilikler bankaların tüketicilere yönelik hizmet pazarlamasında etkili olmuştur. Tüketici kredileri,, müşteri hacimlerini genişletmek suretiyle riski daha geniş bir tabana yayma olanağını da bankalara vermektedir. Tüketici kredisi pazarlayan bankalar pazar paylarını artırmanın yanında hizmet çeşitlerini artırma ve toplumun refah seviyesinin artmasına katkılarından dolayı olumlu bir imaj kazanmaktadır.


Anahtar Kelimeler


TİCARİ BANKALARIN ; TÜKETİCİ KREDİ PAZARLAMASI

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.