MALİYET YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ BİR YAKLAŞIM: HEDEF MALİYETLEME

Fahri KURŞUNEL, Alper Tunga ALKAN, Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Öz


Günümüz yüksek rekabet koşulları altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışan işletmeler özellikle küreselleşmenin de etkisiyle hayatta kalabilmek için yeni ürünler piyasa sunmakta ve bunların satışlarından arzu edilen bir kar miktarı elde etmeyi hedeflemektedir. Fakat bu rekabet o kadar şiddetli olmuştur ki artık firmalar istedikleri fiyat üzerinde mallarını satamaz duruma gelmişler ve elde etmeyi düşündükleri karları kazanabilmek için üretim faaliyetlerini en ince ayrıntısına kadar planlamaya başlamışlardır. Söz konusu bu ortamda maliyet muhasebesinin önemi daha da artmış ve günümüz hızlı gelişen teknolojiye uygun yeni maliyet sistemleri ortaya çıkmıştır. Bu sistemlerden biri olan hedef maliyetleme öncelikle karı değil pazar payını düşünen Japon firmaları tarafından uygulanmaya başlanmış ve günümüz üretim hayatında bir çok firma tarafından da uygulanan bir maliyet sistemi haline gelmiştir.

 


Anahtar Kelimeler


Hedef maliyetleme; maliyet yönetimi; maliyet düşürme teknikleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.