YÜKSEK PERFORMANSLI ÜRETİM SİSTEMLERİNE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI:MODÜLER ÜRETİM SİSTEMLERİ ÖRNEĞİ

Muammer ZERENLER

Öz


Günümüzde işletmeler, her düzeyde rekabetin artması, hızla değişen ve şekillenen yeni piyasa koşulları ve gittikçe daha karmaşık ve önemli hale gelen tüketici ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilme gereksinimi gibi etkenlerin yanı sıra teknolojik gelişme ve yenilenmenin sonucunda geçmişe kıyasla daha büyük bir rekabet baskısına maruz kalmaktadırlar. Küresel rekabet ortamında ürünlerin dünya üzerindeki farklı yerlerde bulunan ve birbirlerinden farklı olan müşterilerin isteklerini karşılaması koşulu giderek daha önemli hale gelmektedir. Yerelliğe göre değişecek isteklerin yanında bireylerin özel isteklerinin de karşılanması, pazardaki ürünlerin tercih edilmesinde karar unsuru olmaktadır. Ürünlerin bu istekleri karşılamak üzere tasarlanması ve tasarımların yerel ve küresel kriterlere göre doğrulanmasındaki yetkinliğin reka-betçiliği sağlayan önemli bir öğe olarak üretimde modüler sistemler kullanılarak belirginleşmesi, tasarım ve ürün geliştirme süreçlerinin bu dönemin kritik süreçleri olarak kalacağını göstermektedir.

Endüstriyel devrimle birlikte üretim metodu olarak materyallerin ve parçaların bir makineden diğerine transferini öngören "süreç merkezli üretim organizasyonları" gündeme gelmiştir. Modüler Üretim (Modular Manufacturing) de, genel olarak tüketicilerin istek ve beklentilerini en uygun şekilde karşılamayı hedefleyen, bunun için de üretim ve örgüt yapısına esneklik kazandırmak amacıyla kapsamlı değişiklikler öngören bir üretim sistemidir. Bu bağlamda çalışmanın odak noktasını, son yıllarda popülaritesi giderek artan modüler üretim sisteminin önemi, kapsamı ve uygulama örnekleri oluşturmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Yüksek Performanslı Üretim Sistemleri; Modülerlik; Modüler Üretim Sistemi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.