İŞLETMELERDE KAZANÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ARKAPLANI

Fahri KURŞUNEL, Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Alper Tunga ALKAN

Öz


Global rekabet ortamında işletmelerin ihtiyaç duydukları kaynakları düşük maliyetle sağlayabilmeleri, sağlıklı bir kurumsal yapıya sahip olmaları ile mümkündür. Sağlıklı bir kurumsal yapıya sahip olmak ise; yeterli düzeyde kâr, pay başına kazanç ve uygun bir finansal yapı ile mümkün olabilmektedir. İşletmeler sağlıklı bir görünüme sahip olduklarını finansal tablo ve raporları ile ilgililere sunmaktadırlar. Ancak şirket yöneticilerinin kendi yada kurumsal menfaatleri doğrultusunda, zaman zaman durumlarını olduğundan daha iyi göstermek için finansal raporlama sürecinde aldıkları kararlarla veya gerçekleştirdikleri işlemlerle finansal sonuçları değiştirmeye çalıştıkları görülebilmektedir. Bu süreç; bir şirketin ekonomik performansı hakkında, şirketle ilgili bazı tarafların yanıltılması ya da kamuya açıklanan kâr rakamına bağlı bazı sözleşmesel sonuçların etkilenmesi amacına yönelik kazanç yönetimi uygulaması olarak tanımlanmaktadır.

Bu çalışmada, küresel rekabet ortamında kazanç yönetiminin temel amaçları ve arkaplanı sorgulanmakta ve işletmelerde çağdaş kazanç yönetimi uygulamaları tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Kazanç yönetimi teknikleri; sermaye artırımı; maliyet yönetimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.