BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN UZMAN SİSTEM BOYUTU İLE ANALİZİ

Mehmet YILDIZ

Öz


Rekabetin, rakiplerle ortaklaşa hareket ederek müşteriler lehine değer yaratacak faaliyetlere odaklanması şeklinde algılandığı günümüz rekabet koşulları altında, stratejik rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen işletmeler, geleneksel yönetim anlayışlarından daha farklı stratejiler geliştirmelidir. Bilişim teknolojilerinin üretim süreci tasarımında kullanımı, işletmelere bu stratejileri şekillendirmelerinde önemli katkılar sağlamaktadır. Temel olarak üretim süreci, ürün, müşteri ve rekabet koşullarının şekillendirdiği elektronik sektöründe, stratejik rekabet üstünlüğü sağlamada bilişim teknolojilerinin etkisi göz ardı edilemez. Uzman sistemler, işletmelere karşılaştıkları problemleri uygun algoritmalar kullanarak hızlı, etkin ve doğru şekilde çözme konusunda önemli destekler sağlamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Bilişim Teknolojileri; Uzman Sistemler; Programlama Dilleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.