KURUM KİMLİĞİ SÜRECİ VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Makbule Evrim GÜLSÜNLER

Öz


Özellikle gelişmekte olan ülkelerde firmaların büyük bir çoğunluğu değişmekte zorlanmaktadır. Bilgiden teknolojiden yeterince yararlanamadıkları için köklü bir değişim, gelişim gerçekleştiremiyorlar. Kurum kimliğinin yeniden oluşturulması her büyüklük ve küçüklükteki firmaların sorunudur. Kurum kendi kimliği ile hem kendisinin hem de ürünlerinin sektördeki rakiplerinden farklı olduğunu göstermektedir. Kurum kimliğini bir bütün olarak inceleme konusu yapmak bu sebepten dolayı uygundur.

Amaç bu araştırma ile kurum kimliği stratejisine bir bütün olarak bakmak ve kurum kimliği stratejisi oluşturmak için ne gibi çalışmalar yapılabileceğini göstermektir. İleride yapılacak kurumsal kimlik çalışmalarına katkı sağlaması hedeflenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Kurum kimliği; değişim; strateji; rakip.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.