KÜRESELLEŞME VE YÖNETİM ANLAYIŞLARINDAKİ DEĞİŞMELER

Dr. Bahaettin BALÇIK

Öz


Modem yönetim yaklaşımı, işletmeleri çevreleriyle sürekli ilişki halinde olan açık sistem olarak ele alır. Yani işletmeler çevrelerinden etkilenebilen ve çevrelerini etkileyen dinamik bir yapıya sahiptirler. Dolayısıyla işletmeler hem kendi başlarına bir sistem olarak hem de ülke ve dünya ekonomisinin bir alt sistemi olarak faaliyette bulunurlar. Buna bağlı olarak ülke ve dünya ekonomisindeki değişme ve gelişmelerden de etkilenirler.

Bugün dünya yeniden yapılanmaktadır. Bu değişimin genel adı küreselleşmedir. Günümüzün küreselleşen dünyası teknolojik değişiklikler, uluslararası ticaretin artması, iletişim alanındaki baş döndürücü gelişmeler ve dünya ölçüsünde rekabetin genişlemesiyle hızlı bir yapısal değişikliğe uğramaktadır.

Küreselleşme, son on yılın belki de üzerinde en çok konuşulan ve tartışılan kavramlanndan biri olmuştur. Söz konusu kavramın her ne kadar 1980’lerin ikinci yansında yaygınlaştığı ileri sürülmekte ise de, dünyanın küreselleşme sürecine girmesi ve hatta bu kavramın kullanılması çok daha eski dönemlere dayanır.

Küreselleşme, bir görüşe göre • atm insanlar tarafından evcilleştirilmesi ya da tekerleğin icadıyla başlamıştır. Çünkü küreselleşme, bir yönüyle insanların içinde bulundukları dar çerçeveden kendilerini kurtararak, bütün yeryüzünü kapsayacak biçimde bir ilişkiler ve hareketlilik imkânına kavuşması demektir (Karaosmanoğlu, 1996:18).

Küreselleşme artık tüm dünya ülkelerinin gündeminde yer alan en çekici konuların başında gelmektedir. Birçok ülke, küresel normlara uyum sağlayabilmek için çeşitli çalışmalar içinde bulunmaktadır.


Anahtar Kelimeler


KÜRESELLEŞME ;VE YÖNETİM ;ANLAYIŞLARINDAKİ DEĞİŞMELER

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.