XIX. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE KIRŞEHİR'DE FİYATLAR VE AİLENİN MALÎ DURUMU

Nurhan Mıstanoğlu

Öz


XIX. yüzyılın sonlarında, Ankara vilayetinin bir sancağı olan Kırşehir'deki para, ölçü birimleri, fiyatlar ve ailenin malî durumu, şer'iye sicillerine dayalı olarak incelenmiştir. İncelenen dönemde, alışverişlerde Osmanlı lirası, sim mecidiye ve guruş temel para birimi olarak yer almış; daha küçük işlemlerde "para"da kullanılmıştır. Ülkede genel olarak geçerli olan ölçü birimlerinin yanında mahallî birimlerle de ölçme işlemi yapılmıştır. Kıtlık yılları dışında hububat ve diğer gıda fiyatlarında önemli bir artış olmamış; eşya, hayvan ve gayr-i menkul fiyatlarında da dikkati çeken genel bir hareketlilik gözlenmemiştir. Bazı maddelerde aynı dönem içinde bile farklı fiyatların görülmesi; kalite, yenilik, arz-talep ilişkisi gibi etkenlerden kaynaklanmıştır. İncelenen dönemde Kırşehir'de ailelerin ekonomik yönden genellikle iyi durumda bulunmadığı, zaman geçtikçe az gelirli aile sayısının arttığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kırşehir; Fiyat; Aile; Malî durum

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.