ÇEVRE SORUNLARININ DUYARLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HAVSA ÖRNEĞİ

Selçuk DURANLAR

Öz


Ekonomik gelişmişlik yada kültürel farklılıklar sözkonusu olmaksızın günümüzde hemen hemen dünya insanlarının ortak konularından birisi çevre sorunlarıdır. Nedenleri ise genelde ya aşırı nüfus artışı yada aşırı tüketim ve buna bağlı faaliyetler olarak görülmektedir. Son yıllarda sürdürülebilir kalkınma anlayışı ve çevre koruma bilincinin artışıyla birlikte, işletmelerin çevreye bakışlarında önemli bir değişim yaşanmaktadır.

Çalışmamızda Havsa' da yaşayanların çevre sorunlarına ne kadar duyarlı oldukları yapılan anket yoluyla araştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Çevre, nüfus,tüketim

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.