XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIRŞEHİR'DE SANAYİ VE TİCARET HAYATINA BİR BAKIŞ ( 1875 - 1900 )

Nurhan Mıstanoğlu

Öz


XIX. yüzyılın son çeyreğinde Kırşehir'de küçük sanayi dallarından en gelişmişi dokumacılıktı. Dericilik, boyacılık, bakırcılık, değirmencilik ve diğer küçük sanayi dallarıyla da uğraşılıyordu. Kırşehir ve yakınındaki tuzlalar çevre sancakların tuz ihtiyacını karşılamakta önem-

li bir yere sahipti. İncelenen dönemde diğer şehirlerle ticarî ilişkilerin sürdürüldüğü; yabancı memleketlerden de bazı kumaş ve eşyaların geldiği anlaşılmaktadır. Şehirde çeşitli ortaklıklar tesisi, mal alış-verişi gibi faaliyetlerin sıklıkla yapıldığı gözlenmekte, bunun yanında çok sayıda kişi ile olan borç-alacak ilişkisi dikkat çekmektedir. Kadınların, dokumacılık gibi işlerle uğraştıkları, mal alış-verişi yapıp ortaklar arasında yer aldıkları ve borç alıp-verdikleri tespit edilmiştir. Gayr-i müslimlerin şehirdeki ticarî faaliyetlerde etkili oldukları, kendi aralarında ve Müslümanlarla ortaklık tesis ettikleri ve borç-alacak ilişkisinde genellikle a-lacaklılar arasında bulundukları gözlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kırşehir; Sanayi; Dokumacılık; Ticaret.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.