KAMU-ÖZEL ORTAKLIKLARININ BİR YÖNETİŞİM BİÇİMİ OLARAK YAYGINLAŞMASI: KURUMSALCI BİR YAKLAŞIM

Muhittin Acar, Hüseyin ÖZGÜR

Öz


Bu makale, kamu-özel ortaklıklarını (KÖO) bir yönetsel/yapısal yenilik olarak nitelemekte ve bu yeniliğin ABD'de kentsel ve bölgesel gelişme alanındaki yayılıp-yaygınlaşmasını incelemektedir. Çalışmada ilk olarak, KÖO'nın yaygın kullanımı hususunda özet bazı bilgiler verilmektedir. Ardından, kurumsalcı yaklaşımlara dair literatür gözden geçirilmekte ve kurumsalcı kuramlardan türetilen bir çerçevenin KÖO'nın Amerikan şehirlerinde yayılıp-yaygınlaşmasının gerisindeki nedenleri yakalama hususunda nasıl uygun düştüğü ve işe yaradığı tartışılmaktadır. Yazı, kısa bir değerlendirme ile sona ermektedir.

Anahtar Kelimeler


Sektörlerarası işbirliği ve ortaklıklar; kamu-özel ortaklıkları; yeni yönetişim biçimleri; yönetsel yeniliklerin yayılıp-yaygınlaşması; kentsel ve bölgesel gelişme/kalkınma.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.