ÖRGÜTSEL VERİMLİLİK VE ÖRGÜTLERDE SOSYAL SORUMLULUK İLKESİ

Ahmet DİKEN

Öz


Örgütler, bir yanda kıt kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak toplumun istediği mal ve hizmeti üretirken, diğer yandan süreklilik ve kâr amacını gerçekleştirmektedir. Örgütler bu iki nokta arasında optimal denge sağlamakla bir yandan toplumun güvenini kazanmakta, diğer yanda piyasada sürekliliğini sağlamak ve maksimum kar elde etme avantajını sağlayabilir. Çünkü, sosyal olguya eğilen örgütler, toplum tarafından artık alkışlanmakta, onların ürettiği mal ve hizmetlere daha çok alıcı bulunabilmekte, pazarlama imkanları artmaktadır.

Sosyal sorumluluk, işletmelerin faaliyette bulundukları çevredeki toplumsal sorunları belirlemesi ve bu sorunların çözümü için gereken çalışmaları yapmasıdır. Doğal kaynakların düşüncesizce tüketilmesinin önlenmesi, hava, su ve toprak kirliliğinin azaltılması, geri dönüşümün sağlanması, atıkların kontrol edilebilmesi ve hatta çevresel korumanın maliyetlerinin belirli oranlarda tutulabilmesi başlı başına bir yönetsel enerji ve zaman içermektedir.


Anahtar Kelimeler


Sosyal Sorumluluk; Sosyal Paydaş; Verimlilik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.