ANTALYA BÖLGESİNDEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İNTERNETTEKİ FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Selçuk Burak Haşıloğlu, Abdullah Karaman

Öz


Günümüzde, ülkemizin dünya turizmi alanında artan talebi ve değişiklik ihtiyacını karşılayabilme açısından, birçok ülkeye göre önemli sayıda üstünlükleri bulunmaktadır. Gerek doğal ve tarihi, gerekse kültürel zenginlikleri ile Türkiye sadece Akdeniz Bölgesi'nde değil, dünyanın hemen tüm bölgelerindeki ülkelerle rekabet edebilecek bir turizm potansiyeline sahiptir. Ne var ki, Türkiye bu potansiyelinin henüz çok az bir kısmını değerlendirebilmektedir. Günümüz şartlarında bu fırsatları avantaja dönüştürebilmek için bilgi teknolojilerine önemli ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin turizm cenneti olarak ifade edilen Antalya Bölgesi'ndeki konaklama işletmelerinin İnternetteki faaliyetlerini değerlendirmek üzere bir araştırma yapılmıştır.

Genel olarak uygulamaya dayalı olarak hazırlanan bu çalışma, Antalya ve çevresindeki beş yıldızlı konaklama işletmelerin ve birinci sınıf tatil köylerinin' Web sayfalarını değerlendirmeyi hedef almaktadır. Değerlendirmeler sırasında birçok işletmenin ilginç ve iyi uygulamaları olduğu gözlenirken, bazı büyük konaklama işletmelerinin de beklenmedik düzeyde yetersiz Web sayfaları olduğu tespit edilmiştir. Amatörce hazırlanmış olan bu sayfalar, her ne kadar işletmenin bugünkü durumunu etkilemiyor olsa da gelecekte bu durumdan etkilenmemeleri kaçınılmazdır.


Anahtar Kelimeler


Konaklama İşletmeleri; İnternet; Web; Pazarlama

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.