PAZARLAMA ARACI OLARAK KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ

Şafak ÜNÜVAR

Öz


Günümüzde giderek önemini artıran turizm sektörü,ülkelerin ekonomik gelişiminde anahtar rol oynamaktadır. Ekonomik katkılarının yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda da olumlu etkilerinin varlığı söz konusudur. Bunun bilincine varmış ülkeler bu konuya daha ciddi yaklaşmakta ve sahip olduğu turizm arzını en rantabl şekilde kullanarak pazardan daha fazla yaralanmak çabası içinde bulunmaktadır.

Turizmin temel öğesi olan turistin, gittiği yerde geceleme yapmaları için yapılandırılmış konaklama işletmeleri, yaşanan yoğun rekabet koşulları altında kendilerine rekabet avantajı sağlamak için pazarlama araçlarını kullanmak zorundadır. Konaklama işletmelerindeki sunulan ürünü hedef kitlelere benimsetme ve tutundurma için halkla ilişkilerin önemi büyüktür. Bu noktada konaklama işletmeleri başlıca halkla ilişkiler faaliyetlerini belirleyerek, belirlemiş oldukları hedef kitle üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmak zorundadır. Bunun yanı sıra konaklama işletmelerinde halkla ilişkiler faaliyeti olabilecek aktiviteler belirlenerek uygulanmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Turizm İşletmeleri; Konaklama İşletmeleri; Halkla İlişkiler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.