STRATEJİK YÖNETİM SURECİNDE KARİYER YÖNETİMİ VE BİR İNCELEME: KONYA ÇİMENTO A.Ş.

Yunus Emre ÖZTÜRK

Öz


Kariyer yönetimi, stratejik yönetim sürecinde ve işletmenin insan sermayesinin rekabetçi üstünlüğünün artırılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, stratejik yönetim süreci içerisinde kariyer yönetimi uygulamasının önemini vurgulanarak, kariyer yönetimi kavramını, unsurlarını ve araçlarını açıklamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Stratejik Yönetim; Kariyer Yönetimi; Kariyer Planlaması

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.