ŞEKER SANAYİİNDE MALİYET VE VERİMLİLİK ANALİZİ : KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KARŞILAŞTIRMASI

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT, Akif TOPAK

Öz


Toplumun temel ihtiyaç maddelerinden birisi olan şekerin üretilmesi bir çok ülkede olduğu gibi ülkemiz açısından da stratejik bir önem arz etmektedir. Dünya şeker üretimi içerisinde önemli bir yere sahip Türkiye şeker sanayinde kamu ve özel sektöre ait firmalar faaliyet göstermektedir. Yapılan analizlerde özel sektör firmalarının kamuya ait firmalara göre verimlilik ve maliyet açısından daha avantajlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasının en önemli nedeni, özel sektöre ait işletmelerin teknolojik yenilikleri takip etmeleri ve üretim verimliliğini artırmaya yönelik yatırımları gerçekleştirmeleridir. Ayrıca bu firmalar daha düşük maliyetle daha verimli istihdam politikaları takip ederek maliyet avantajı da oluşturmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler


Şeker Sanayi; Verimlilik; Maliyet

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.