TÜRKİYE’DE HALKA İLK ARZI YAPILAN HİSSE SENETLERİNİN KISA DÖNEM FİYAT PERFORMANS ANALİZİ

Yrd. Doç.Dr. Mikail Altan, Tevfik Nadi Hotamış

Öz


Halka arzda ilk gün fiyatı, hisse senedinin düşük değerlenip değerlenmediğini açıklamada yetersiz kalabilir. Ancak bu hisse senetlerinin ilk gün, ilk hafta, ilk ay ve ilk üç aylık getirileri ilk arzda belirlenen fiyatın düşük olup olmadığı konusunda değerlendirme olanağı sağlayabilir. Çalışmada Türkiye’de 2000-2006 döneminde halka açılan şirketlerin bu getirileri hesaplanarak kısa dönem fiyat performans analizi yapılmıştır. Türkiye’de bu dönemde halka arz edilen hisse senetlerinin bazılarının yüksek bazılarının düşük değerlendiği, ancak genel ortalama bazında diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında düşük veya yüksek değerlemenin olmadığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Halka arz; hisse senedi değerlemesi; performans analizi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.