ELEKTRONİK TİCARETİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YE KARAMAN ÖRNEĞİ

İsa ALTINIŞIK, Sefa USTA, Yavuz ÇAKMAK

Öz


Elektronik Ticaret 20. yüzyılın son döneminde yaşanan hızlı değişim ve gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan ve giderek artan ölçüde dünya genelinde tartışılan bir kavramdır.

Elektronik ticaret kavramı Dünya Ticaret Örgütü tarafından “mal ve hizmetlerin üretim, reklâm, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması” şeklinde tanımlanmıştır.

Elektronik ticaretin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan etkiler, elektronik ticaretin yapıldığı bölgenin gelişmiş ya da gelişmekte olma konumundan bağımsız olarak tümünü yakından ilgilendirmektedir. Ancak bölgenin içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak da elektronik ticaretin olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsetmek mümkündür.

Bu çalışmada, elektronik ticaret konusunda sağlanan gelişmeler ve bununla birlikte karşılaşılan sorunlar ele alınıp daha spesifik olarak Karaman’da okuyan üniversite öğrencilerinin elektronik ticaret yoluyla Karaman ekonomisine kazandırdıkları ve kaybettirdikleri kapsamlı bir anket çalışması ile araştırılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Elektronik Ticaret; Ekonomi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.