PETROL FİYATLARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA

Tuncay ÇELİK, Ahmet ÇETİN

Öz


Bu çalışmada Türkiye’nin üç aylık verileri ile 1997:1-2006:3 dönemleri arasında petrol fiyat şoklarının GSYİH, faiz, Tüfe, cari işlem açık ve borsa endeksi üzerindeki etkileri VAR modeli kullanılarak araştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar petrol şoklarının seçilmiş tüm değişkenler üzerinde etkili olduğu yönündedir. Petrol şokları Tüfe, cari işlem açığı ve borsa endeksinin yükselmesine neden olurken GSYİH değerinin ve faiz oranını düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler


Petrol fiyatları; VAR; Türkiye ekonomisi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.