YAŞLILIK VE EMEKLİLİK İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK BOYUTU

Sevda Demirbilek

Öz


Yaşlılık sadece biyolojik bir süreç olmayıp, sosyal içeriğe de sahip bir konudur. Yaşlılık evrenseldir ve yaşlıların önemi kültürden kültüre değişir. Yaşlılık, emeklilikle ilişkilidir. Emeklilik, sadece gelirde bir azalma değil aynı zamanda sosyal prestij ve bazı yaşamsal amaçların kaybı anlamına gelir. Çalışmanın amacı, yaşlılık ve emeklilik arasındaki ilişkiyi sosyolojik yaklaşımlar bakımından incelemektir.

Anahtar Kelimeler


Yaşlılık; Emeklilik; Sosyolojik Yaklaşımlar; Sosyal Güvenlik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.