EGE BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBÎ’LERİN FİNANSAL UYGULAMALAR AÇISINDAN İLLER ARASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

Arş. Gör. İlhan KÜÇÜKKAPLAN, Yrd. Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK

Öz


Bu çalışmanın amacı KOSGEB verilerinden hareketle Türkiye’de ve Ege Bölgesinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)’in finansal uygulamalarını karşılaştırmaktır. Çalışmada kullanılan veriler “KOSGEB Yararlanıcı Durum Tespit Formu”ndan alınmıştır. Çalışmada firmaların hukuki yapıları, özkaynak kullanımları, yabancı kaynak kullanımları ile verdikleri teminat türleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca bütçeleme, başabaş analizi ve SWOT analizi yapıp yapmadıkları da incelenmiş ve yapılan karşılaştırmalar sonucunda ulaşılan sonuçlar değerlendirilip çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


KOBÎ; Finansal Sorunlar; Ege Bölgesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.