NAKİT AKIŞ TABLOSU İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DEKİ DÜZENLEMELER VE ULUSLARARASI UYGULAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Yavuz ÇİFTÇİ, Levent SARIOĞLU

Öz


Muhasebe sisteminin temel işlevi, işletmenin mali durumu ve finansal sonuçları ile ilgili bilgileri, ilgili gruplara finansal tablolar aracılığıyla sunmaktır. İşletmelerin bu amaçla düzenlediği finansal tablolardan biri de nakit akış tablosudur. Son yıllarda nakit akış tablosunun önemine vurgu yapılmaya başlanmıştır. Nitekim Uluslararası Muhasebe Standartlarında, nakit akış tablosu, işletmelerce düzenlenmesi gereken “genel amaçlı finansal tablolar” arasında sayılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, nakit akış tablosunun düzenlenmesinde uyulacak esasları ve konuyla ilgili Uluslararası Muhasebe Standartları kapsamında yapılan çalışmalar ve Türkiye’deki düzenlemeleri incelemektir.


Anahtar Kelimeler


Finansal Tablolar; Nakit Akış Tablosu; IAS 7/TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.