İkiz Açık Hipotezi: Türkiye

Doğan UYSAL, Nurgün TOPALLI

Öz


Bu çalışmada, Türkiye’de cari açık ve bütçe açığı arasındaki ilişki 1974-2004 dönemi için incelenmiştir. Bu konuda son yıllarda yapılan uygulamalı çalışmaların sonucunda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bazı uygulamalı çalışmalar ikiz açık hipotezini desteklerken, bazı çalışmalarda ise iki açık arasında bir ilişki bulunamamıştır. Aynı şekilde Türkiye ile ilgili yapılan uygulamalı çalışmaları da farklı sonuçlar göstermiştir. Çalışmanın sonucunda bu iki açık arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ve bütçe açıklarının cari açıkların nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


İkiz Açık Hipotezi; Türkiye; Johansen Koentegrasyonu; Granger Nedensellik Analizi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.