Şehir Pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar

Dr. Cihat POLAT

Öz


Şehir pazarlaması, globalleşen dünyada -bir şehrin mevcut refahtan daha fazla pay almasının bir unsuru olarak- gittikçe daha fazla dikkat çekici ve daha önemli hale gelmektedir. İşletmeler gibi şehirler de ticaret, turizm, sağlık, eğitim ve yatırım gibi alanlarda ulusal ve uluslararası pazarlardan daha fazla pay talep etmeye başlamışlardır. Bir çok şehir bunu elde etmenin yolunun kendilerini başarılı bir şekilde pazarlamaktan geçtiğini anlamış ve başarılı pazarlama faaliyetleri ile dünyada marka haline gelmiştir. Bir çok şehir de bu yönde önemli mesafeler katetmiş ve markalaşmaya doğru hızla yol almaktadır. Küçük şehirler ise bu konuda daha sıkıntılıdırlar.Bu çalışmada, şehir pazarlaması konusu detaylı olarak ele alınmakta; şehir pazarlamasına katkıda bulunan unsurlar ve bunların katkıları tartışılmakta ve -özellikle- küçük şehirlerin pazarlanmasıyla ilgili problemler tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Şehir pazarlaması; pazarlama; şehir pazarlamasında problemler; markalaşma; marka şehirler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.